Forskning i psykedelisk terapi

På denne side har jeg samlet en række videoer om forskning i psykedelisk terapi.

Området er interessant og relevant for mig,  fordi jeg har en del klienter som kommer til mig for at få hjælp til at forstå og integrere psykedeliske oplevelser som de har haft, hvilket du kan læse mere om her.

Derudover er det, på baggrund af min træning i dybdepsykologisk terapi, interessant for mig at se hvordan grundlæggende principper og erfaringer fra jungiansk terapi her er ved at blive genopdaget.

I dybdepsykologiske forløb, hvor vi arbejder med drømme, krop og meditative tilstande, er det ikke nødvendigt at spise en pille for at opdage, hvad der er på den anden side af spejlet. Men samtidigt synes jeg at man må anerkende, at det kan have en stor værdi hvis det lykkes at etablere en sikker og godkendt ramme for psykedelisk terapi, hvor man uden videre kan sende klienten tur/retur til de indre billeders univers med en pille. For så kan disse erfaringer med sjælens virkelighed reproduceres i stort antal, og dermed kvalificeres  indenfor de systemer for evidens og kvalitetssikring, som vores sundhedsvæsen arbejder indenfor.

Bliver psykedelisk terapi en godkendt og etableret del af psykologien og psykiatrien, vil det således uden tvivl forandre begge professioners syn på hvad både psyke og terapi er for noget.

I psykedelisk terapi forsøger man ikke at få trolden til at blive nede i æsken og skelleterne til at blive i skabet (“dæmpe symptomerne”), men arbejder istedet  med stoffer der får sjælen til at åbne sig op og som katalyserer en spontan, selvregulerende og terapeutisk proces. Her kan psykologers kompetencer være relevante i forhold til både at støtte undervejs i sessionen og i forhold til at hjælpe med at få integreret sessionens indsigter, erfaringer og tilstande i hverdagslivet bagefter. Dermed kan integrationen af psykedelisk terapi i sundhedsvæsenet også skabe nye muligheder for et mere konstruktivt samarbejde med psykologer og psykiatere.

Jeg tilbyder, af gode grunde, ikke selv psykedelisk terapi og er heller ikke involveret i forskning omkring det.

Er man interesseret i at finde ud hvad denne type terapi kan gøre for én i en tryg, professionel sammenhæng, så kan du læse mere om mulighederne for at blive forsøgsperson på rigshospitalet her.  På dansk psykologforenings hjemmeside findes også et interview med psykolog Dea Siggaard Stensbæk, som fortæller om hvordan det foregår. Hør det her.

Har du allerede erfaringer med psykedelisk tilstande som du har gjort dig på egen hånd eller har du forsøgt at anvende psykedeliske oplevelser som en vej til personlig udvikling eller som en selvterapeutiske proces, men er stødt ind i problemer og har brug for støtte, vejledning og integration af dine oplevelser, så læs mere her.

Rosalind Watts: Researching Psilocybin´s effects on Depression.

På Imperical College i England er man i øjeblikket i gang med flere forsøgprojekter med psilocybinbaseret terapi mod “behandlingsresistent depression”.

Rosalind Watts, der er psykolog på projekterne, fortæller her, på en meget fin og jordenbunden måde, om baggrunden for forskningsprojekterne, perspektiverne for klienterne, og hendes rolle som psykolog i de psykedeliske sessioner.

Hun taler også om psykedelisk terapi som en ikke-direktiv terapi, hvor hun blot er tilstede med et støttende, kærligt nærvær. Forandringen er da ikke noget som terapeuten igangsætter eller forcerer, men kommer indefra klientens eget system gennem aktiveringen af et homostatisk, selvregulerende princip, hvis viden og intelligens rækker langt ud over, hvad nogen psykolog eller terapeut besidder.

Samme princip som i jungiansk dybdepsykologisk terapi, hvor man holder sig i dialog med denne intelligens og selvregulering, gennem en fortløbende dialog med drømmene.

Dette kan være en af forklaringerne på den nye og overraskende interesse for Jung blandt læger og hardcore neurobiologer, som arbejder med at kvalificere psykedeliske substanser som psilocybin som godkendt medicin. Et andet aspekt kunne være at klienternes sessioner i psykedelisk terapi ofte er mættede med intense og rige indre billeder, hvilket netop er det stof, som dybdepsykologiske forløb er gjort af.

 

Rosalind Watts: Can Magic Mushrooms Unlock Depression?

Scott Hill: Archetypes and the Collective Unconscious. Jungian insights into psychedelic experience.

Jordan Peterson: Psykedelisk inducerede, religiøse erfaringer og Jung´s holdning til dem.

I dette lille klip diskuterer Jordan Peterson, med Dave Rubin og Ben Shapiro, validiteten i psykedelisk inducerede, religiøse erfaringer. I slutningen af klippet citererer han par udtalelser af Jung om den sjælelige udfordring ved psykedeliske erfaringer:

“Jung talked about mescaline and LSD in the context of Huxleys introduction of these substances into the western world, and he said two things in his imminently wise maner:

The first thing he said is “Be ware of unearned wisdom”. He also said “You have to be very careful entering the realm of the Gods, because you end up with a responsibility that might be more crushing that you can tolerate”.

I´ve never read anyone who wrote wiser words on the dangers of psychedelic use that that. Because he didn´t say that none of this i real. He said, it´s more real than you want it to be, so watch the hell out. I think thats extremely good advice. It is very difficult to integrate those experiences into their life.

Although my experience with people is, that people tell that they have done mushrooms for example, had a mystical experience, and that it provided them with a moral compass that they lacked before, and which never went away…

But there is also the possibility not to go to heaven, but to hell. And that does happen to people, and that can induce PTSD essentially. So beware of wandering in realms, that you are not competent of wandering in.”