James Hillman

James Hillman. Jung and active imagination.

Suveræn introduktion til Jung´s aktive imagination. Aktiv imagination er, kort sagt, Jung´s reformulering af nogle af vores kulturs glemte metoder til at komme i direkte dialog med sjælens stemmer og indre billeder.

https://www.youtube.com/watch?v=WDZXxipRXDY&t=1396s

 

James Hillman: The Red Book. Jung and the profoundly personal.

Fantastisk introduktion Jung og “Den røde bog”. Den røde bog er bogen hvor Jung noterede, bearbejdede og tegnede forskellige erfaringer med sjælens virkelighed,  som åbnede sig op for ham i hans berømte krise efter bruddet med Freud.

Stemmerne, visionerne og dialogerne som Jung i denne periode førte med forskellige indre figurer, var, som Hillman fortæller, den levede erfaring som udgjorde den oprindelige og egentlige inspiration til det der efterhånden blev formaliseret til det tankesystem, vi idag kender som Jung´s psykologi.

I foredraget, som Hillman giver få år før sin død, fortæller han også om hans eget professionelle liv som analytiker og viderefører af inspirationen fra Jung, begyndende med sin deltagelse i Jung´s begravelse som ung mand i 1961.

 

James Hillman: In defence of Jung.

Denne fantastiske, flere timer lange optagelse er en mulighed for at lære om Jung og hans psykologi fra én der kendte ham personligt og som er inde i stoffet på et niveau som, efter min vurdering, er uden sidetykke.

Hillman starter med at fortælle hvorfor han, jf. foredragets titel, mener at Jung i dag er én der har brug for at blive forsvaret og 4 typiske former for angreb:

1. Angreb fra naturvidenskabelig front, for ikke et være evidensbaseret psykologi, som kan falsificeres eksperimentelt.

2. Angreb fra den kristne højrefløj for at være farlig, fordi han i deres øjne revitaliserer en “hedensk”, før-kristen, polyteistisk forståelse af sjælelivet (daimons, antikke guder som arketyper, det multiple selv)

3. Angreb fra freudianere som endnu ikke er kommet sig over Jung´s intellektuelle fadermord og som reducerer Jung til at være Freud´s frafaldne discipel.

4. Angreb fra venstrefløjen, særligt i Frankrig, for være antisemit eller nazi.

Blandt publikum er også den amerikanske fænomenologiske filosof Edward Casey, som Hillman har samarbejdet med.

James Hillman on Archetypal Psychotherapy & the Soulless Society:

Et fint lille klip der kan give én en fornemmelse for hvem James Hillman er som tænker og kritiske tilgang til tidens mainstream psykologi.

Hillman siger også lidt om hvad han mener med “sjæl” og hvorfor han mener at akademisk psykologi ikke lever op at være en lære om sjælen, men som disciplin snarere er et symptom på den moderne fremmedgjorthed over for sjælen, som en levet erfaring.