Fra psykologens værksted: Tre drømme om at kunne hæve sig over konflikter

Her i videoen giver jeg endnu et indblik i arbejdet i psykologens værksted.

Jeg fortæller om en serie af tre drømme, som en klient havde i forbindelse med et psykoterapeutisk arbejde med at lære at undgå at blive trukket ind i følelsesladede, destruktive konflikter.

I videoen vises det hvordan både terapeutien og klienten gennem et dybdepsykologisk fokus på sjælens spontane billedskabende og historiefortællende processer i drømme, kan få indblik i hvordan klienten arbejder med problematikken i sit eget indre.

Desuden fremhæves det hvordan drømmene indeholder bestemte kraftfulde billeder og stemninger, som man kan opnå kontakt med og forstærke ved at holde en meditativ opmærksomhed på dem.