Priser

Priser & praktiske forhold:

Den første introducerende samtale er på 30 min og er gratis. Her har du mulighed for at møde mig, mærke om du føler dig tilpas i rummet og evt. stille de spørgsmål du måtte have:

En session a´ 60 min:                                 900 kr.

Parterapeutisk session a´ 90 min:         1200 kr

Muligheder for rabat og forløb til reduceret pris:

Køb af 10 sessioner a´60 min:              7000 kr.

Er du studerende eller har du af anden grund vanskeligt ved at finde pengene til et forløb, så er du velkommen til at kontakte mig for at høre, om der er mulighed for et forløb til reduceret pris. Der kan forekomme ventetid på forløb til reduceret pris, da jeg kun tilbyder disse, når der er plads i kalenderen.

Af princip forsøger jeg at gøre det muligt for dem, som virkeligt gerne vil det. Det er et privilegium at have mulighed for at gå i et selvbetalt forløb.

Her er du fri for f.eks. at gå til egen læge, hvor nogle oplever, at de bliver vurderet ud fra en hurtig samtale. Sådanne vurderinger kan så give en bestemt diagnose, der udløser et bestemt antal “klip” til en bestemt type “behandling”. I dette system, vil der ofte være en længere ventetid. Et selvbetalt forløb giver derimod det allerbedste udgangspunkt for et godt forløb med stor grad af frihed og fleksibilitet. Her er du selv er med til at definere indhold og struktur på dit forløbet ud fra dine behov og livssituation.

Særlig mulighed for forløb til reduceret pris fra 1/4 2018 og året ud:

I forbindelse med et bogprojekt, som har arbejdstitlen “Fortælling, drøm og metafor. Dybdepsykologi og narrativ terapi“, tilbyder jeg fra og med 1/4 2018 og året ud forløb til blot 600 kr pr. session.

Rabatten på forløberne gives, fordi jeg er interesseret i at indsamle et inspirerende materiale i forbindelse med bogprojektet, samt i forhold til udviklingen af denne netside og kommende produktion af en række mindre youtube-videoer som filosofi, psykologi og psykoterapi.

Ønsker du et af disse forløb, må du være indstillet på at gøre en aktiv indsats i forhold til at føre drømmejournal. Det betyder, at du har en notesbog, hvor du løbende nedskriver natlige drømme og refleksioner. Du må også være indstillet på, at jeg muligvis vil spørge om din tilladelse til at benytte dele af dit materiale som illustrativt eksempel i en af de ovennævnte projekter.

Materiale vil altid blive anvendt anonymiseret. Du vil have mulighed for at læse det igennem og vil altid have mulighed for at sige, at du ikke ønsker det publiceret.  Det eneste du forpligter dig til er at være med til at genere en vis mængde af inspirerende materiale ved at gøre en indsats med at notere drømme og andet i din notesbog.   

Der vil være max. 15 forløb til denne reducerede pris, og rabatten vil gælde et år fra vi starter vores forløb. Ønsker du at fortsætte forløbet ud over denne tidsramme, vil muligheden af at fortsætte til reduceret pris afhænge af, hvor fyldt min kalender er.