Recovery, stemmehøring og psykisk sygdom

Ved siden af min private praksis arbejder jeg med recovery-forløb for det private firma Psykovision.

Psykovision er ejet af Jørn Eriksen og Anne Klinte, som har været blandt de første til at introducere viden om recovery og stemmehøring i Danmark gennem bl.a. gennem Psykovisions forlag og mange banebrydende konferencer.

Disse recovery-forløb er for folk som typisk føler at de sidder fast i det psykiatriske system og som drømmer om kunne leve mere frie, aktive og meningsfulde liv.

I forlængelse af mit arbejde med recovery hos Psykovision, tilbyder jeg også recovery-orienterede terapiforløb med udgangspunkt i min private praksis.

Private recovery-orienterede terapiforløb, som du selv er herre over:

Har du selv oplevelsen af at sidde fast i det psykiatriske system og at den hjælp som du får kommer til at handle for meget om medicin og sygdom, og for lidt om dig og dine oplevelser, drømme, evner og personlighed, så kunne et privat, recovery-orienteret terapiforløb hos mig, være en mulighed for dig.

Grunden til at jeg tilbyder sådanne forløb, er ikke fordi at det er en god forretning. For det er det ikke. De fleste der har haft sådanne forløb hos mig, har været på en reduceret pris eller anden særlig ordning.

Grunden er, at jeg har den største respekt for folk der tager deres liv og skæbne i deres egne hænder, og bestemmer sig for at ville være mere end blot endnu et nummer i rækken af psykiatri-patienter og kommune-klienter.

Derudover er det af afgørende vigtighed for mig, at vi som samfund og medmennesker, giver alle chancen for at få psykologisk hjælp og støtte, til selv at opnå en forståelse af deres situation og deres problemer, og at få mulighed for at anvende deres eget gode hoved, egne vegne og indre resurser til at finde den rigtige vej ud og videre.

Vi kan simpelthen ikke være bekendt blot at kategoriser folk i indenfor et system af diagnoser og så prøve os frem med forskellige, primært medicinske, standardbehandlinger.

Alt for tit ender sådanne fremgangsmåder, der ikke i tilstrækkelig grad har blik for det enkelte menneske, blot i at folk ender med en håbløs “psykiatrisk karriere”,  sygeliggjorte, nedgjorte, ekskluderede fra det almindelig samfund og fremmedgjorte overfor sig selv og andre mennesker.

Fordelen ved at forløb hos mig er:

-at jeg ikke er en del af et psykiatriske eller kommunalt system, som vil ét eller andet med dig.

-at du selv er herre over forløbet, i et rum der er 100 % dit eget, hvor det du siger ikke bliver skrevet ned i en psykiatrisk journal.

– at du ikke er underlagt de sædvanlige behandlingssystemers logik og måde at forstå ens vanskeligheder på (m.a.o. ingen “kassetænkning”).

-at jeg lytter på dig og din måde at forstå din indre og din ydre verden og giver dig lov til at bruge selv dit gode hoved, til at finde de forståelser, løsninger og udveje der er de rigtige for dig.

– at jeg hvor jeg hjælper dig til at forstå dine oplevelser i sammenhæng med dit liv, så de ophører med at blot at være uforståelige “symptomer” på en “sygdom” som en læge eller en psykolog, har fortalt én, at du har.

-at du kan komme så mange gange som man du selv vil, hvornår og hvor tit du vil, selv bestemmer hvornår det skal sættes på pause, stoppe eller fortsætte.

-at du efter et mere intenst forløb kan bruge mig som til støtte og vejledning på den lange bane, når du synes det er relevant.

-at du ikke kommer til at sidde i venteposition og vente på et forløb i et langsommeligt system med ventetid, mens du bare bliver mere og mere dårlig og isoleret.

Det som du skal gøre for at et sådan forløb kan fungere og gøre dig stærkere, klogere og gladere, er:

-at beslutte dig for at du vil videre, og ikke vil spilde dit liv på sofaen, som mere eller mindre passiv, psykiatrisk patient.

-at være motiveret og vedholdende, også i de perioder hvor det er svært og angstprovokerende.

-at invester din tid og dine penge i det, og betale hvad det koster.

 

“Det lyder godt. Desværre har jeg ikke råd, og er vant til at andre betaler for mig”: 

Ofte er det med pengene, for afholder folk fra at komme igang. “Det har jeg slet ikke råd til, for jeg har jo ikke noget arbejde, men er “syg” og er på den og den ydelse”, lyder det. Det er dog min erfaring, at mange i virkeligheden har mulighed for at finde pengene, hvis de er motiveret nok til at spare på noget andet.

Nogle af mine klienter er også så heldige at have familie der betaler halvdelen for dem, fordi de godt kan se at den hjælp som deres søn, datter, bror eller søster har fået af det psykiatriske system, langtfra har gjort dem stærkere, klogere og gladere. Tværtimod.

Problemet er snarer at mange vænner sig til at hjælp, det er noget som systemet skal give én. At hjælp er noget man søger eller beder som hos lægen eller på kommunen. Og hvis man så ikke får den, eller den hjælp man bliver tilbudt er for dårlig eller utilstrækkelig, så opgiver nogle, sætter sig opgivende tilbage i sofaen og håber på at det måske er bedre i morgen eller at nogen pludselig kommer og redder dem.

Derved bliver nogle ved med at sidde fast i systemet, frustrerede og magteløse. Uden at tænke den tanke at det måske vil være en kæmpe lettelse at droppe hele dette tunge system med diagnoser, fortravlede læger og sagsbehandlere, standardiserede behandlinger.

Med møder hvor man er tvunget til at nedgøre sig selv og gøre sig selv endnu mere svag og syg og dårlig, for at bevilliget en hjælp, der måske alligevel ikke hjælper, fordi man bliver gjort mere syg end man er, eller at rammerne for den er forkerte eller for dårlige.

Et skræddersyet forløb, som du har råd til: 

Er du interesseret i at høre mere, inklusiv om vi kan finde en måde at gøre det på, til en pris der passer til din økonomi, så book en gratis forsamtale. Så er det meget mulig at vi kan finde ud af noget.

Er det vanskeligt for dig at komme afsted til mit lokale, kan vi også tale om, om nogle af sessionerne skal finde sted over skype eller ved at jeg kommer ud til dig.

Tryk her og book en gratis forsamtale nu

 

Psykovision og videoer om recovery, stemmehøring og psykiatri:

Her under kan du se en optagelse fra en af psykovisions konferencer. Du kan også finde deres side her

Under  “Lær mere”  kan du se flere forskellige nøje udvalgte videoer, som måske kan være relevante for dig.