Ben Sessa:MDMA-understøttet psykoterapi for alkoholisme.

MDMA-understøttet traume- og tilknytningsterapi for alkoholisme.

Ben Sessa er psykiater og leder af den kliniske forskning i MDMA-understøttet terapi for alkoholisme i Bristol. Antagelsen i dette arbejde er at folk ofte ender i misbrug pga. traumer og tilknytningsproblematikker. Med MDMA-understøttet terapi mener Ben Sessa således at man endelig vil kunne tilbyde en terapi der går til roden af folks afhængighedsproblemer, i stedet for at man bare må nøjes med at give symptomdæmpende midler som folk tager i årevis uden ret god effekt. I videoen herunder giver han en kort introduktion til sit arbejde:

Og herunder er en passioneret præsentation i et længere og mere detaljeret format. Ben Sessa kalder MDMA “an Antibiotic for Infectious Mental Disease”, hvilket er en metafor som mest giver mening i forhold til at Ben Sessa´s forsøg på at gøre flere af sine lægekolleger opmærksomme på at MDMA-terapi måske kan være det afgørende fremskridt for psykiatrien, som mange har sukket efter i årevis. Ligesom med metaforen om at psilocybin laver et “reset” af hjernen, har denne metafor også sine begrænsninger og kan misforstås som et reduktionistisk udsagn.

Formentlig er det en del af processen at et nyt paradigmes terapiformer i begyndelsen italesættes i et gammelt paradigmes begreber og forståelser, for at vinde forståelse og legitimitet. Det samme var tilfældet med mindfulness som i starten blev populariseret som stress reduktion og opmærksomhedskontrol mod negative tanker, for at vinde legitimitet og forståelse indenfor medicin og kognitiv terapi. Først senere er mere nuancerede og bredere forståelser af hvad meditation egentlig er kommet til.