MAPS & MDMA-understøttet psykoterapi for PTSD

3.1. Maps, Rick Doblin & MDMA-understøttet traumeterapi:

Det store gennembrud for psykedelisk terapi og medicin kommer formentlig, når The Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) får den endelig godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder til at tilbyde MDMA-understøttet terapi for PTSD. Går alt efter planen vil det blive i slutningen af 2021.

Rick Doblin skabte MAPS i 1986 i forbindelse den indsats som han og andre fra undergrundsmiljøet omkring psykedelisk terapi i Californien gjorde for at forsøge at forhindre at MDMA blev gjort til et “Schedule 1 drug” ligesom det var sket med LSD. Denne kategori er for substanser som ikke har nogen  medicinsk værdi og som er stærkt vanedannende, hvilket, videnskabeligt set, ikke er tilfældet hverken i forhold til LSD eller MDMA. Men da erfaringer fra nedlukningen af LSD-forskningen i starten af 1970erne havde vist at man fra politisk side var villige til at overhøre de videnskabelig argumenter for at tillade forskning i psykedelisk medicin, forberedte Doblin & co sig på skulle kæmpe for anerkendelsen af MDMA´s medicinske potentiale i retten. Desværre nyttede hverken data eller ekspertudtalelser og MDMA-terapi og forskning blev lukket ned ligesom det var sket for LSD.
Rick Doblin og MAPS har således siden 1986 løbende arbejdet på at for MDMA godkendt medicin, hvilket altså ser ud til at lykkes i 2021 eller 2022.

Den første video her med Rick Doblin hedder netop “MDMA is medicine”. Her fortæller Rick om de seneste fremskridt med de kliniske forsøg og siger at tiden nu er inde til at forberede offentligheden på ankomsten af psykedelisk medicin, som altså er lige om hjørnet. Han sætter også hele denne proces med etableringen af en godkendt psykedelisk medicin, som er hans livsværk, ind i en større kulturel sammenhæng. Han nævner bl.a. hvordan det at meditation er blevet mainstream er med til at gøre kulturen langt mere parat til at forstå og tage imod psykedelisk medicin end den var i 1960erne.

Rick Doblin om MDMAs neurofysiologiske virkning:

I denne TED-talk kan man få den korte introduktion til hvad MDMA-understøttet traumeterapi er. Ved 7:20 og frem vises der nogle nemt overskuelige slides af hvordan MDMA´s påvirker hjernen på en måde, som gør det nemmere at bearbejde traumer. Den korte version, som fortælles her, er at PTSD skaber forhøjet aktivitet i amygdala (kamp/flugt responser), og reduceret aktivitet i præfrontal kortex (evne til at tænke logisk) og i hippocampus (langtidshukommelsen). MDMA har, ifølge Doblin, den modsatte effekt:

a. Aktiviteten i amygdala falder, hvilket vil sige at kamp/flugt responser og frygt sænkes, så det bliver muligt at være med det traumatiske materiale, uden at det bliver så voldsomt at klienten afbryder terapien eller bliver retraumatiseret.

b. Aktiviteten i præfrontal kortex øges, så det bliver nemmere at huske, forstå og bearbejde det traumatiske materiale.

c. Aktiviteten i hippocampus normaliseres så fortidens begivenheder kan blive lagt på rette hylde i langtidshukommelsen og komme i baggrunden som noget der ikke længere er en del af det nutiden.

d. MDMA udløser hormonet oxytocin åbner for social adfærd og tilknytning, hvilket skaber en stærk terapeutisk kontakt og alliance med terapeuterne og en umiddelbart lyst til at tale og dele det man har på hjerte. Det er dette hormon som udløses ved amning, ved hudkontakt og når vi kæler og nusser hinanden i pelsen. Doblin nævner også et eksperiment hvor man har puttet MDMA i et akvarie med blæksprutter, hvilket får dem til at opsøge hinanden på en måde de ellers kun gør ved parring, hvilket han siger viser at MDMA går ind og stimulere et meget gammel og grundlæggende system for prosocial adfærd.

Om visionen bag MAPS og det politiske og juridiske arbejde med at få MDMA godkendt som medicin:

I denne video fortæller Rick Doblin om den overordnede vision for MAPS. Her fremgår det hvordan at denne vision er en del af det som er blevet kaldt 1960ernes “postwar dream”: Drømmen at psykedelika kunne være en vej til en mere medfølende og psykologisk moden verden uden krig og uden dæmonisering af “den anden”,  formuleret på et tidspunkt hvor 2. verdenskrig stadig var frisk i erindringen og hvor cubakrisen havde gjort truslen om en 3. verdenskrig særdeles nærværende. At gøre MDMA til medicin er således i Doblins optik blot en del af denne større vision.

Doblin nævner således også Robert Muller, som han kalder “mystikeren i FN”, og hans bog “New Genesis. Shaping of a New Spirituality”, som argumentere for at en spiritualitet baseret på en erfaring af religionernes fælles kerne er nødvendig for at sikre langsigtet verdensfred. Han taler også om visionen om at MDMA-traume terapi måske kan bruges til at bryde de kæder af traumer gennem flere generationer, som han mener er med til at holde konflikter i gang i f.eks. mellemøsten. Han nævner også MAPS arbejde for at introducere MDMA-traumeterapi i Kina og vigtigheden af dette på baggrund af den massive traumatisering som fandt sted under kulturrevolutionen.

Derudover fortæller han lidt om MDMA´s historie (11:30) og nævner bl.a. Alexander Shulgin, som genopdagede MDMA i midten af 1970´erne og psykolog Leo Zeff, som var den uofficielle leder af den californiske undergrundsbevægelse for psykedelisk psykoterapi. Du kan se videoer om begge længere ned.

Fra 23:00 og frem fortæller han om de nye psykedeliske klinikker som MAPS er i gang med at åbne og om deres program for uddannelse af MDMA-terapeuter, hvor MAPS har tilladelse til at give MDMA til psykologer og læger som en del af deres uddannelse. I skrivende stund er det allerede muligt at uddanne sig til MAPS-certificeret MDMA-terapeut i Holland.

I videoen anden halvdel taler George Goldsmith, leder af MAPS samarbejdspartner COMPASS, som arbejder på at gøre psilocybin-terapi tilgængeligt. Ved 36:50 viser han en video hvor Tom Insel, den tidligere leder at National Institute of Mental Health, udtrykker sit håb om at psykedelisk terapi kan revolutionere psykiatrien. Insel er for mange blevet en af symbolerne på den nuværende krise i psykiatrien, da han som leder af NIMH stod for milliardinvesteringer i neurobiologisk forskning i psykiske lidelser, som han endte med at konkludere ikke havde ført til de forventede forbedringer for patienterne. At han optræder i denne video er et signal om at nogle af de mest magtfulde folk indenfor forskning i “mental health” er begyndt at betragte psykedelisk terapi, som det bedste bud på et markant fremskridt eller måske endda revolution indenfor behandlingen af alvorlige psykiske lidelser.

(Videoen kan ikke vises indlejret, men kan ses her)

Er man interesseret i at læse mere om måden de laver MDMA-understøttet traumeterapi, så er MAPS´ terapimanual tilgængelig her.

På MAPS netside er der også onlineadgang til bogen “Through the Gateway of the Heart”, hvor man kan læse en samling beskrivelse af forskellige folks oplevelse af MDMA. Du kan finde den her. Ikke overraskende har man valgt en titel på bogen som henviser til den empatiske hjerteåbning, som er så karakteristisk for MDMA.

Jeg vil i øvrigt anbefale Bjørks video “The Gate”, som et stærkt bud hvordan på dette tema omkring den empatiske hjerteåbning kan gøres levende gennem musik og computeranimation.